jste zde: úvodní » Produkty » Obkladové PVC panely » Postup montáže plastových palubek při venkovním použití


Postup montáže plastových palubek při venkovním použití

ilustrace postupu montáže plastových palubek při venkovním použití1) Vytvoření spodního základního a nosného roštu, jenž bude přichycen přímo na stěnu objektu hmoždinami 6 x 80 nebo 6 x 100, popřípadě jinými typy na základě reálného průzkumu statické únosnosti podkladu. Uchycení latí hmoždinkami doporučujeme max. po 80 cm. Hrubé nerovnosti na obkládané ploše by měly být tímto roštem vyrovnány a to pomocí dřevěných podložek nebo klínů, případně použitím speciálních kotvících profilů tvaru L nebo U, jenž umožňují regulovat odsazení hranolu dle požadavku. Dřevěné latě musí být také umístěny na všech krajích a hranách obkládané plochy . Vzdálenost latí od sebe je nejlépe přizpůsobit rozměrům používaných izolačních materiálů, maximálně však 100 cm od sebe.

2) Postupné zakládání izolace a připevňování druhého - krycího - roštu, jenž zajišťuje vytvoření vzduchové mezery mezi obkladem a stěnou (izolací) a tím vyníkající odvětrávání celé fasády. Mezi jednotlivými latěmi v řadě je nutné nechávat mezeru 1-3 cm z důvodů bezproblémového proudění vzduchu pod obkladem. Rozteč roštu v tomto případě může být maximálně 50 cm, při instalaci ve vyšších výškách je vhodné tuto vzdálenost zmenšovat. V případě větší vzdálenosti mezi lištami hrozí snadné promáčknutí nainstalovaného obkladu. Dřevěné latě krycího roštu umísťovat na všech krajích a hranách obkládané plochy tak, aby na ně mohly být přichyceny okrajové profily obkladu.


ukázka postupu montáže plastových palubek při venkovním použití3) Při instalaci druhého roštu je vhodné pomocí klasické vodováhy vyrovnat plochu tak, aby po instalaci obkladu nevznikal dojem křivé či nerovné zdi. Přestože malé nerovnosti obklad v ploše zakryje, doporučujeme tuto záležitost nepodceňovat. Krycí rošt je možno ke spodnímu roštu připevňovat standardními nerezovými samořeznými šrouby o rozměrech 4 x 40 se zapuštěnou hlavou.

4)Při instalaci samotného obkladu je první krokem instalace okrajových profilů na všech hranách a krajích obkladádané plochy. Je nutné dbát především na překrytí těchto lišt v rozích, kde platí pravidlo, že výše umístěnné profily překrývají níže umístěnné tak, aby po nich voda stékala dolů nebo na obklad.


5) Po uchycení všech krajových a dokončovacích plastových profilů je možno instalovat samotný obkladový profil. Při montáži je nutné počítat s dilatací (roztažností) materiálu, které podléhají všechny plasty při výrazných tepelných rozdílech. Předpokládáme-li, že obklad je instalován při venkovní teplotě v rozmezí 10C - 20C, pak předpokládaná roztažnost materiálu je zhruba 2mm na každý metr délky. Z toho plyne, že instalujeme-li 6m profil je nutné počítat s mezerou zhruba 10 - 12 mm na roztažnost materiálu při vysokých teplotách. Tato vůle se běžně rozděluje na dvě stejné části, které se pak uplatňují na obou koncích instalované lamely tak, že jsou skryty pod dokončovacím profilem.
V případě, že instalace je prováděna při nižších teplotách, je nutné počítat s většími dilatačními mezerami, neboť při vyšších teplotách bude docházet k roztahování lamel. Naopak instalujeme-li lamely při vyšších teplotách (např. v létě) je nutné tyto dilatační mezery spíše zmenšovat, neboť v chladnějším období bude docházet ke smršťování profilů !


Obkladové PVC panely6) Při vodorovném uchycení obkladu 4102 Rolvaplast je vzhledem k systému lamel nutno postupovat od vrchu dolů. Při instalaci první lamely u horního dokončovacího profilu doporučujeme vyvážení lamely podle vodováhy a případné její seřezání tak, aby byla umístěna skutečně vodorovně.

7) Při svislém uložení obkladu je možné postupovat zprava doleva i naopak. U první lamely také doporučujeme kontrolu a případné úpravy dle vodováhy tak, aby v konečném výsledku nebyla celá stěna nainstalována křivě.

8) Po uchycení a narovnání první obkladové lamely pak pokračujeme s dalšími. Lamely přesně dorážíme na sebe, aby nevznikaly zbytečné mezery a pravidelně po několika lamelách doporučujeme vždy kontrolu vodováhou. Obkladové lamely připevňujeme ke vrchnímu roštu nerez samořeznými vruty se širokou zapuštěnou hlavou o rozměrech 4 x 1,6 - 2,5. Zde je možno také použít nastřelovací nerez spony, minimálně však o šíři 14mm.

9) Při ukončování stěny nebo v komplikovanějších místech (např. okno, dveře apod.) je zpravidla potřeba kromě délkového zkrácení také lamely upravovat podélně, aby zapadly do systému. Poslední lamela pak nebývá přichycena vruty, ale je pouze nasunuta mezi obkladovou lamelu a dokončovací profil.

10) Závěrečným krokem montáže je kontrola všech spojů a hran, aby byla vyloučena jakákoliv možnost průniku vody pod obklad. Případná nebezpečná místa dotěsníme silikonem, čímž zabráníme průniku vody úplně.

© Všechna práva vyhrazena Truhlářství Domino - truhlářské řezivo, palubky

www stránky ANTstudio.cz